SYSTEMUTVIKLING.

Det er ikke alltid hyllevare systemer er godt egnet til driften, produktene, eller tjenestene man leverer. Selv om utvikling av skreddersydde systemer er mer kostbart enn å kjøpe/lisensiere hyllevare systemer, kan besparelsen med mer effektive arbeidsprosesser, langt overgå utviklingskostanden for skreddersydde systemer.

Kontakt oss
SKALERBAR TEKNOLOGI

MOBILE APP’ER.

Flytting av forretningssystemer ut på mobile enheter, fører ofte til revitalisering av systemet, da teknologien i de mobile enhetene åpner mange nye muligheter. Prosessen fra ide til ferdig utviklet app, trigger nye ideer også for forretningssystemet, og APPifisering er med på å forlenge systemets levetid.

Kontakt oss
SKALERBAR TEKNOLOGI

INTEGRASJON.

Systemer som åpnes opp og gjøres tilgjengelig med standardiserte API’er, vil ha en stor konkurransefordel foran lukkede systemer. Kunder, leverandører og samarbeidspartnere ønsker å effektivisere driften, og vil sette krav til/foretrekke selskaper som har på plass API’er for integrasjon.

Kontakt oss