Full Stack Utvikler.

Vi jobber med utviklingen av et nytt dynamisk transportsystem for salg i det internasjonale markedet, i tillegg til et nært samarbeid med en pilotkunde som skal bruke vårt nye system som kjernen i sitt nye logistikksystem. Dette er svært spennende arbeid, med mange utfordringer knyttet både til systemdesign og bruk av ny teknologi.

I forbindelse med dette arbeidet trenger vi enda en dyktig, full stack utvikler til å hjelpe oss med å bygge fremtidens dynamiske transportsystem.

Arbeidsområder:
– Du får jobbe med alle fasene innen systemutvikling: Fra idé til ferdig produkt.

Hvem er du?
– Du har høyere utdanning innen IT, og/eller flere års relevant erfaring.
– Du har god generell kompetanse innen programmering, og er åpen for å jobbe med ulike språk og teknologier.
– Du synes det er spennende å jobbe med skybaserte løsninger i f.eks. AWS eller Azure, og har gjerne også erfaring med dette.
– Du trives og er engasjert i et miljø der kunnskap deles, og der vi samarbeider for komme fram til gode løsninger.
– Du kan jobbe selvstendig og strukturert.
– Du synes det er bra å jobbe med smidig utviklingsmetodikk, og har gjerne også erfaring fra dette.
– Du har gjerne erfaring fra design av systemer, med en «database-first» og/eller «code-first» tilnærming.
– Du er grunnleggende nysgjerrig, og mener at du aldri er ferdig utlært som utvikler.

Hvem er vi?
– Vi er systemutviklere som bruker den teknologien vi mener er best til å løse hver enkel utfordring.
– Noen teknologier vi jobber med nå er: C#, .Net Core, SQL/Database, HTML/Javascript/TypeScript/CSS, Vue, og AWS.
– Arkitektur vi jobber med nå er: Microservices, Docker containers, Domain Driven Design.
– Vi jobber med utvikling av et dynamisk transportsystem for salg i det internasjonale markedet.
– Vi jobber med en pilotkunde for å bygge skreddersøm på toppen av vårt transportsystem.
– Et lite, men dynamisk og fremoverlent miljø.
– En flat og uformell organisasjon, med åpenhet og gjensidig tillit til hverandre.

Vi tilbyr:
– Mulighet for å utforske og lære nye teknologier
– Mulighet for å utvikle egne ideer
– Fleksibel arbeidstid og oppgaver
– Egne ansvarsområder
– Konkurransedyktige betingelser

Send kortfattet søknad med CV og referanser til Ståle Iversen, si@dho.no, tlf 48276263.

Søknadsfrist:
Snarest!